Vi arbetar för en inkluderande och likvärdig skola!

Reading for Life works towards the goal of democratizing education so that ALL learners are given the best opportunities to develop cognitively, linguistically, socially and emotionally.

VÅRA ERBJUDANDEN

Planering, ledning och utvärdering av utvecklingsprojekt

Vi kan hjälpa till med att initiera internationella samarbeten mellan forskare och utbildningssektorer för att:

skapa innovativa nätverk och partnerskap för utbildnings- och forskningsprojekt;

 • formulera projektansökningar;
 • designa skol- och lärarutvecklingsprojekt;
 • leda och genomföra aktionsforskningsprojekt;
 • genomföra projektutvärdering och skriva rapporter.


Stöttning & handledning för skolors utveckling

Stöttning och handledning för hela skolors utveckling kan exempelvis innebära:

 • kompetensutveckling för skolledare;
 • utveckling av vision och uppdrag för skolledare och personal;
 • utveckla ett ledarskap med fördelat ansvar;
 • skolan som en lärande organsiation.


Kurser, workshops, seminarier och presentationer

Vi kan utforma insatser för att möta både långsiktiga och kortsiktiga skol- och lärarutvecklingsmål.
Teman och ämnen kan vara:

 • en demokratisk undervisning och pedagogik;
 • språkbaserad innehållsundervisning i alla ämnen;
 • pedagogisk stöttning för litteracitet och lärande;
 • genrepedagogik enligt ”Sydney school”;
 • ett förhållningssätt till pedagogik enligt Vygotskij;
 • utveckling av en lärande organisation med hjälp av aktionslärande.


 Reading to Learn - en effektiv läs- och skriv-utvecklingspedagogik. 

Pedagogiken är utformad för att göra det möjligt för alla elever, på alla utbildningsnivåer, att läsa och skriva framgångsrikt på den nivå som krävs för deras ålder, årskurs och studieområde.

Reading to Learn-strategierna har utvärderats i olika, av varandra oberoende, projekt och dessa har konsekvent visat sig att undervisnings-strategierna påskyndar inlärningen för alla elever två till fyra gånger mer än förväntat.

Reading to Learn-kurserna vi ger genomförs under överinseende av Dr David Rose, University of Sydney, Australien.

Vi erbjuder även Reading to Learn-kurser för lärare som undervisar via teckenspråk.

Kontakta oss för information om du vill implementera Reading to Learn-pedagogiken på din skola!

Vi erbjuder även Reading to Learn-kurser för lärare som undervisar via teckenspråk.

Sommarkurs i Italien om Reading to Learn-pedagogiken
Läs mer här!Post