Vi arbetar för en inkluderande och likvärdig skola!

Reading for Life works towards the goal of democratizing education so that ALL learners are given the best opportunities to develop cognitively, linguistically, socially and emotionally.

Pedagogiska resurser

Läs- och skrivundervisning i teckenspråkiga klassrum

Kontakta oss om du vill få tillgång till ett gediget kompetensutvecklingsmaterial för lärare som undervisar via svenskt teckenspråk. Materialet utvecklades inom ett Arvsfondsprojekt tillsammans med Manillaskolan i Stockholm och det består av fyra skriftliga häften och till dem hör sex filmer som visar hur några lärare på Manillaskolan tillämpar Reading to Learn-pedagogiken i sina klassrum. 

Häfte 1: Pedagogiska strategier

Häfte 2: Skolans texter

Häfte 3: Planering och genomförande

Häfte 4: Formativ bedömning

De sex filmerna är:

1. R2L-pedagogiken på en lektion i svenska, åk 2 

4. R2L-pedagogiken på en geografilektion, åk 7


2: R2L-pedagogiken i ämnet matematik, åk 4

 5. R2L på en lektion i engelska, åk 7

3. R2L-pedagogiken med nyanlända elever, åk 7


6. R2L på en lektion i engelska, åk 10


Post